Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

nieradze
Nie można kochać delikatnie i nie można rozstać się delikatnie. Nie wierzę w tak zwane rozstanie z klasą. Tam, gdzie jedna strona cierpi, nie ma mowy o delikatności.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
nieradze
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
nieradze
Facecie, jeśli kobieta w łóżku ma bieliznę, w której majtki pasują do stanika, wiedz, że to nie Ty zaciągnąłeś ją do łóżka, tylko ona Ciebie.
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
nieradze
6939 c5b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

weepingdildo:

I want a relationship that’s just like super cool friendship with like kissing

nieradze
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viairmelin irmelin
nieradze
6345 c36d 500
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
1053 43e5
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viairmelin irmelin
nieradze
0098 c8c7 500
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
nieradze
0679 5073
Reposted fromzenibyja zenibyja viairmelin irmelin
nieradze
Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
nieradze
9426 c98a
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
nieradze
(...) nagle poczułam, jak przylegam do niego każdym centymetrem skóry. Cała byłam jego, a on cały był mój.
— McFarlane Mhairi - Nie mów nic kocham cię
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
nieradze
8791 1830
Reposted frommisieq misieq viairmelin irmelin
nieradze
4649 2cd1 500
nieradze
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
nieradze
8882 5a0e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
nieradze
0671 c255 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viairmelin irmelin
nieradze
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl