Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

nieradze
3372 add3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
nieradze
7290 a727
nieradze
9518 be60
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
nieradze
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
nieradze
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viaRozaa Rozaa
nieradze
Tak obserwuję ludzi i zastanawiam się skąd oni mają tylu znajomych? Ja też wychodzę z domu, jakichś ludzi znam, ale trudno mi trafić na takich wariatów, przy których mogłabym poczuć, że żyję. 
— Sonia_Sonatka
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaRozaa Rozaa
nieradze
1585 108a
Reposted fromifyouleave ifyouleave viairmelin irmelin
nieradze
7410 d944
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
nieradze
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viairmelin irmelin
nieradze
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
nieradze
5088 4cb2
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
nieradze

June 29 2015

nieradze
5578 05ad 500
Coben "Zachowaj spokoj" 14
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viat-e-x-t t-e-x-t

June 25 2015

nieradze
                                   * * *
                         Jest mi mdło
                        boli mnie głowa
                       zeschły mi wargi
                        to żaden wiersz
                        po prostu chcę
                         żebyś wrócił
— Szymanowicz (1966)
nieradze
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viacytaty cytaty
7072 44dd 500
nieradze
4413 5ec2 500
nieradze
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
7045 7199 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl